Wangena wonke umthondo

Wangena wonke umthondo


 • Awoo kodwa BHUTI
 • Umthondo ungena egolo uyabhejwa kakhulu
 • umthondo ungena egolo lami wangidla kamnandi ngachama.
 • I umthondo omkhulu kunayo yonke emhlabeni * besilisa Amaqhawe
 • Umuntu kaMah Sazwana Naye Nje Mhla Siqala uKubonana.
 • مجموعة فريش 2021 ukubhejwa kakhulu
 • Awoo kodwa BHUTI

  Iningi izifiso ezingasho lutho, kodwa abanye ungakwazi ngizibonge "amathuluzi" iyamangalisa ngempela. Kodwa izindaba izindaba, kodwa amarekhodi langempela ngezinye izikhathi ndiyaza. Ngakho, sethula wena penises enkulu kunazo zonke emhlabeni! Usayizi umthondo lokhu umnumzana ifinyelela 34 cm. Eqinisweni, ubukhulu "umngane ongumfundisi omncane" UJona mkhulu ukuze bopha izikhathi eziningana nxazonke esandleni sakhe. Akwaziwa ukuthi ukhona yini incazelo enengqondo lokhu nezinye, ngaphandle izinkanuko elidumile baseMelika yobukhulu enkulu, kodwa umnikazi we ilungu ngobukhulu futhi ongowokuzalwa Melika.

  UMnu Dan uncamela ukufihla igama lakhe umphakathi. Omar Williams kusukela Nottingham United Kingdom wathatha indawo yesithathu kule simo nge 25,5 cm Akukhona kuphela umnikazi we lobuntu abadumile, kodwa okuhle "usomabhizinisi. Ngokwesibonelo, umholi ohlwini uJona uboshiwe esikhumulweni sezindiza e-San Francisco ukuze ezokuthutha kukagwayi. Okokuqala, empofu wathunyelwa isithwebuli, bese usesha ngokuphelele. KukaJona isakhamuzi ezigcina umthetho futhi baphike izikhulu ayizange.

  Kamuva, watshela zokuxhumana ukuthi amasiko ngokoqobo akazange awakholwe amehlo ami, njalo ngibuza ukuthi akusiwona isimila, uma igula. Strange, kodwa uMnu Falcon akahambi wawo ukuthi bafuna ukumangalela amasiko. Ngokusho kwakhe, base engengaphansi udidekile kuye. Ngemva kwalesi sehlakalo, wathi ngokumangalisayo, ukuthi ngamahora amabili nje iqiniso yasungulwa, futhi wakhululwa. Ngo, cishe Falcon wenza ifilimu documentary.

  UMnu Falcon enikelwe lonke ikhasi e Wikipedia. Akumangalisi, ngoba umethuli TV futhi umlingisi umane ngithuka izipesheli ezinkulu ezivela Porno studio emhlabeni wonke. Nokho, kumelwe ngincome uJona - akakhulumi ngifuna izindlela ezilula. Man ngokuyisisekelo uyavuma Inkanyezi kumafilimu omdala, ngoba ukholelwa ukuthi kungasizi kuye ukhule njengoba kumdlali futhi bemazisa njengomuntu. Inkinga ukuthi iningi laba bantu bakhathele ukunakekela ngokweqile bese uyazama hhayi ukuya ukukhanya.

  Usayizi ipipi lakhe kwaba cishe ngo cm. Lo mlingisi edumile kakhulu uthi uphawu 23 cm ipipi lakhe akuyona unqobe. Kunoma ikuphi, Ron Dzheremi wangena Guinness Book of Records ngezinsolo hhayi Dick omkhulu nangokukhuthazela enkulu - lo muntu ziye ukuqinisekisile babambisane izinkanyezi ku "omdala" namafilimu. Ezinye izibalo Iningi ochwepheshe bakholelwa ukuthi umuntu oyedwa kuphela ngamunye million ungumnikazi wenduku isikhathi eside kunaleso 30 cm.

  Ngakho, kokuba izibalo ezilula zezibalo, ongasho ngokuqiniseka ukuthi akukho engaphezu kwenkulungwane abantu abe umthondo, ubude langempela eyeqa cm Similar articles.

  Umthondo ungena egolo uyabhejwa kakhulu

  Mar8 Alikho elinye igama elingachaza okwenzeke namhlanje ngaphandle komsangano. Umsangano omnandi, kodwa okusalayo umsangano. Bengizibhorekele eclinic lapho ngiwu sister khona. Bengilibele u whatsapp ngiqhuba isikhathi. Kusemakhaya lapha, kanti abantu ababaningi ngo Mgqibelo ntambama. Kwathi ngo ngavala, ngaya e cottage yami ekhona la ngaphakathi emagcekeni e clinic. Ngifike ngakhahlela i hi heel yami, ngayiqoqa kahle.

  Ngase ngikhumula ipentihose ngayehlisa kanye nephenti. Ngiyiphonse phezu kombhede qede ngahlala kuwo, ngamasaja izinyawo zami. Ama qhoks ngiyawathanda ngoba angenza ngizizwe kahle uma sengifake i uniform yami yokuba usista, kodwa awumsebenzi. Ngithe ngisananele i masaji, kwangena ucingo. Unogada esangweni engitshela ukuthi kukhona isiguli esifuna ukungibona. Ma ngibuza ukuthi siphethwe yini, athi asifuni ukusho, sikhala nje ngokuthi kubucayi.

  Ngimtshele ukuthi akasikhombe endlini yami. Ingicasulile lendaba ngoba besengizimisele ngobhavu oshisayo wamanzi, ngithobe umzimba, bese ngizibukela i TV ngixoxe nowakwami, ofundisa le ngasekhaya eThekwini.

  Sekunesikhathi sagcinana ngoba izikweletu zibhokile. Ukwehla senyuka kunciphile. Sengilinde kuphele inyanga kengiyothola ugwayi wangempela , sengikhathele ukuzikopa uma sibhebhana ngocingo. Seloku sashada, angikaze ngithole isizathu sokugangela indoda yami. Iyangenelisa akukho lapho kushoda khona. Ngithe ngivula umnyango kwase kume i Audi ebomvu yaseGoli.

  Akungethusanga ke loko ngoba abantu abaningi balapha basebenza eGoli nase Thekwini. Ngilimele la ngaphambili. Kusho ukuthi bekungasebuhlungu kangako. Umgogodla wami bekungathi unqamuka kathathu. Ngisizwe amaphilisi e allergy ahlala esemotweni.

  Ngibuye ngaphuza namaphilisi ezinhlungu. Bona ubuhlungu sebudambile. Uxolo ukukuqedisa izindaba bume. Ungixolele ukuthi ngikuhlolele la endlini, sengenqena ukuyovula futhi e clinic.

  Khona ngizoya uma udinga imithi ethe ukuqina. Ngibonga ukuthi ungibone kanti usushayisile. Ubala lolu, imithondo yamadoda siyibona mihla le. Ngimhlalise esitulweni, ngithathe inotebook engizobhala kuyo imininingwane engizofike ngivule ngayo ifayela ekuseni. Igama lakhe u Zakhele Mazibuko. Una 30 uhlala e Sandton khona le eGoli. Ungishiya ngeminyaka emine. Khumula ngibone.

  Ime kahle insizwa, yilomuntu ozivocavocayo. I under ayikho. Yi jean kuphela. Isikhumba somthondo, sivuvukele kancane, ikhingqi lilunguzile. Ibhocobele imbambana. Ngifake amaglove ngisondele kuye. Angeleke nge perfume yakhe enuka kamnandi. Gubhu, gubhu inhliziyo.

  Ngibambe ikhingqi ngeminwe yesinxele ngithi ukubamba isikhumba ngesinye. Ngilindele umnyakazo wokuthi kubuhungu yini. Kusho ukuthi amaphilisi asebenzile, naku nawe ngathi awuzwa lutho.

  Ngithi voshosho, ukuze ngimgcobise kahle. Ngivoshoze kahle ngentombi. I uniform yami ivele ihlehle iveze amathanga ami amhlophe, afresh. Uma ngithi ngiyawuthinta umthondo, ngiwubone uqala uthi fuqu, fuqu. Ngibambe ikhingqi, ngesinye ngiwunkamfule, ngihlehlise isikhumba. Ngizwe inhliziyo yami, ithi gubhu, gubhu. Ngizame ukudonsa umoya. Izandla zami ziqhaqhazele, ukufihla loko ngiwubambe ngiwuqinise umthondo. Lento kumele isheshe iphele.

  Ngiqhubeke nebengikade ngikwenza. Ngiqale ngokugcobisa ikhingqi. Ngiye ngiwugcobise wonke. Ngenkathi ngiqeda, wabe usuthe mpo, isibhombolozi eside, esikhulu. Ukuvuvukala sekuwenze waba mkhulu kakhulu. Kanti vele uMuna uwuthwele umthondo obanzi. Ngizinxaphele ngaphakathi, ngizicasukele. Yiphutha leli, bekufanele ngimnike azigcobe, futhi uma eseyedwa. Uma ngithi nyaka ngizwe ukuthi sengimanzi nte. Ingquza yami isiyageleza.

  Ngishaye umthandazo omncane: Siza ngquthu yami unganuki, umtshele ukuthi sewuhalela ukubhejwa. Ngikhophozele ngingambheki emehlweni. Iyaphila lento. Ungabe usakwazi ukwenza umsebenzi wawo? Ngahlehla kancanane naye engilandela. Wangibeka izandla emahlombe. Engiphathaphatha sengathi uyangimasaja. Wehla nezingalo zami eziphulula.

  Izandla zabuye zahlangana ngemuva komhlane wami, eziphangeni. Wehla ngomhlane, eminye iminwe yakhe yehla ngomgogodla. Kwaba khona umlilo oklwebha okonyazi, kusuka ekhanda kuyophuma ngezinzwane zami. Ngezwa amadolo ami engenwa amanzi. Zehla izandla zafika phezu kwezinqe zami. Zaphakimisa i uniform, zaya bukhoma kuma hips. Ewezwa nokuqina, ukuba firm kwawo. Zajikela ngemuva, ezinqeni. Ngezwa umunwe ungihamba phezu komnsinsila. Kwathi angihayize. Ezizwa kamnandi qede wangithi nkamfu ngezo, wangiphakamisa wangibeka phezu kombhede.

  Izinqe zaba secupheleni lombhede. Wangiqhekeza amathanga, ingquza yami, yahlala obala. Wama phakathi kwemilenze yami wangisondeza eduze, wangiqabula. Yimi lowaya ngiwuvuma zonke. Umunwe wakhe ngawuzwa ucomboza amafutha ekuku yami engidlalisa ubhontshisi kamnandi ngoba umunwe awomile. Ikhingqi lakhe lingivule amalebe ami, lathola ngimlindele. Ngathi ngithi phayi, ngase ngimmumethe, esewugxusheke wonke. Esikhundleni sokuthi ngilwe, kwaphuma umsindo wokunanela, lowomuzwa, bengingakholwa ukuthi wonke lomthondo ungene kimi.

  Wawukhipha wonke, wawufaka wonke. Ngizwe njalo ikhingqi lakhe lingivula amalebe lingena. Ngilizwe linyomuka. Wangibhebha ngesineke sengathi kudala sathandana.

  umthondo ungena egolo lami wangidla kamnandi ngachama.

  Okokuqala, empofu wathunyelwa isithwebuli, bese usesha ngokuphelele. KukaJona isakhamuzi ezigcina umthetho futhi baphike izikhulu ayizange. Kamuva, watshela zokuxhumana ukuthi amasiko ngokoqobo akazange awakholwe amehlo ami, njalo ngibuza ukuthi akusiwona isimila, uma igula. Strange, kodwa uMnu Falcon akahambi wawo ukuthi bafuna ukumangalela amasiko.

  Ngokusho kwakhe, base engengaphansi udidekile kuye.

  I umthondo omkhulu kunayo yonke emhlabeni * besilisa Amaqhawe

  Ngemva kwalesi sehlakalo, wathi ngokumangalisayo, ukuthi ngamahora amabili nje iqiniso yasungulwa, futhi wakhululwa. Ngo, cishe Falcon wenza ifilimu documentary. UMnu Falcon enikelwe lonke ikhasi e Wikipedia.

  Akumangalisi, ngoba umethuli TV futhi umlingisi umane ngithuka izipesheli ezinkulu ezivela Porno studio emhlabeni wonke. Aze awubambe awuthintithe. Ngisukume lapho ngenyuse iphenti. Ngiqoqe ibhodlela angithengele lona ubhuti ngiyongena endlini.

  Ngimqhwebe angene endlini. Asondeze isitulo sihlale sibhekane sibuke i movie. Manje pho nangu ubhuti. Ngithi nhla ebhulukweni lakhe seliqumbe linjani. Iyashisa le movie eqhanyelisa ubhuti. Ozakwenu ubashiya kude ngemove uma ngibuka. Phela sisi saphiwa ekhaya. Silayishile mfana ntombazana, akusiwo amathoyizi la.

  Nami sengiyenqena ukuthi uzowukhipha angitshengise nakhu sekudakekiwe. Phela ubhuti wami lona. Yithi ngizizwele. Asithi mamfu ngesandla. Ngokumangala ngizame ukuvala amathanga kodwa angikitaze umsunu ephentini. Avele aqaqe uziphu.

  Umuntu kaMah Sazwana Naye Nje Mhla Siqala uKubonana.

  Akhiphe uhalakasha lomthondo. Ngithi ngizama ukuvala amehlo ngesandla esisodwa, esinye asidonse asibambise umthondo. Asehlise asenyuse emthondweni engathi ushaya indlwabu. Ngivele ngiyeke ukuvala amehlo. Ngiwubambe ngazo zombili ngiwuhlube umthondo kabhuti.

  مجموعة فريش 2021 ukubhejwa kakhulu

  Sengimanzi te ukuqhanyelwa. Ngiwushayise indlwabu kambalwa, bese ngiwuhluba wonke. Ngiwuxhume emlonyeni. Ngiwuncele umthondo kabhuti. Ngehle ngenyuka nawo bese ngincela ijwabu. Ibubule ingane kababa. Ngisahlezi njalo esitulweni. Wavele wavula u zip webhulukwe lakhe kwaphuma ongakanani wona umthondo oze wagoba njengo banana. Lapho mina ngasengichamile. Kwathi kungakapheli no 5 minutes waqede wasdedela naye isidoda phakathi egolo lami ngezwa kushisa.

  Wawukhipha umthondo wakhe wawufaka eblukweni.


  thoughts on “Wangena wonke umthondo

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *